Reforma La Farga

Una nova oferta comercial,
de restauració i d’oci

La reforma del centre comercial La Farga suposarà un canvi integral a nivell arquitectònic, estructural i comercial per adaptar-se a les noves tendències de comerç, gastronomia, serveis i oci, amb l’objectiu de situar-se, de nou, com el centre referent de qualitat i proximitat entre els ciutadans de l’Hospitalet de Llobregat i per a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Un dels aspectes més destacables del projecte és l’obertura de la façana lateral de la segona i tercera planta, creant un espai comú a l’aire lliure, amb restaurants i terrasses, i posant l’accent en la il·luminació natural.

A l’interior s’ampliaran els lluernaris a la coberta i s’eliminaran els forjats amb la finalitat que la llum exterior envaeixi l’interior convertint-se en la nova protagonista de centre.

El projecte d’obres també implicarà una renovació de l’oferta comercial, de restauració i d’oci: noves marques nacionals i internacionals del sector de la moda, una àmplia oferta gastronòmica i la incorporació de dos nous locals d’oci.

Durant el transcurs de la reforma, el centre comercial seguirà obert i mantindrà la seva activitat.