Política de privacitat

Aquesta política de privacitat estableix la forma en què es gestionaran les dades personals en aquesta web. És imprescindible que la llegeixis i acceptis abans de seguir navegant.

centrolafarga.com és un lloc web, la raó social del qual és LA FARGA SHOPPING CENTRE, S.L. i el seu CIF: B59453456
Entre els valors amb què ens identifiquem hi ha la transparència, per això desitgem que coneguis des de l'inici, que la privacitat de les teves dades molt és important per a nosaltres. En aquesta declaració de privacitat s'explica quines dades personals recopilem dels nostres usuaris i com les utilitzem. Et convidem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquesta web. Els majors de tretze anys podran registrar-se en centrolafarga.com com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es recaptaran del menor d' edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d' aquests.

Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar els teus pares no has de registrar-te com a usuari ni utilitzar els formularis de contacte i/o subscripció.

En aquesta web es respecten i tenen cura de les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i confiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la teva privacitat:

Mai demanem informació personal llevat que realment sigui necessària per prestar-te els serveis que ens requereixin.
Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que comptem amb la teva autorització expressa.

Mai utilitzarem les teves dades personals amb una finalitat diferent a l'expressada en aquesta política de privacitat.
Cal advertir que aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d' exigències legislatives o d' autoregulació, per la qual cosa s' aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es recabin dades de caràcter personal.
Centre Comercial La Farga ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les teves dades personals

Identitat del Responsable: LA FARGA SHOPPING CENTRE, S.L.
Nom comercial: Centre Comercial La Farga
NIF/CIF: B59453456
Adreça: Av.Josep Tarradellas, s/n 08901 HOSPITALET DE LLOBREGAT
Correu electrònic: info@centrolafarga.com
Activitat: Centre Comercial

Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 21594, Foli 116, Full M-384247
A efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que ens enviïs a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades d'Usuaris del web i subscriptors.
Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la teva informació personal

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis que s'ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:
Principi de licitud, lleialtat i transparència:Sempre vam requerir el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diverses finalitats específiques que t'informarem prèviament amb absoluta transparència.
Principi de minimització de dades: Només vam demanar dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals els requerim. Els mínims possibles.
Principi de limitació del termini de conservació:les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament, en funció a la finalitat, t'informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
Principi d' integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l'accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Com hem obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem a Centre Comercial La Farga procedeixen de:
Formulari de contacte
Formulari de subscripció a butlletí
Inscripció a tallers infantils
Inscripció activitats esportives
Cupons de participació de promocions al centre on l' usuari expressament hagi demanat que utilitzem les seves dades.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Centre Comercial La Farga estem tractant dades personals que em concerneix, o no.
Les persones interessades tenen dret a:

  • Sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat
  • Demanar la seva rectificació o supressió
  • Sol·licitar la limitació del seu tractament
  • Oposar-se al tractament
  • Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s'escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservaré per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. LA FARGA SHOPPING CENTRE, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l' exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com a interessat, tens dret a rebre les dades personals que t'incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament quan:

El tractament estigui basat en el consentiment
Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.
El tractament s' efectuï per mitjans automatitzats.
En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.
Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l' autoritat de control, en aquest cas, l' Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per exemple per manar un correu al titular, subscriure's o realitzar alguna inscripció, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable Centre Comercial La Farga. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i altra informació. En facilitar aquesta informació, l'usuari dona el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per centrolafarga.com, només com es descriu en l'Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

A Centre Comercial La Farga hi ha diferents sistemes de captura d'informació personal i tracte la informació que ens faciliten les persones interessades amb la següent finalitat per cada sistema de captura (formularis):

Formulari de contacte:

Demanem les següents dades personals: Nom, Email, per respondre als requeriments dels usuaris de centrolafarga.com. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per respondre a la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives al centre comercial, a la informació inclosa al web, els serveis que es presten a través del web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos al web, així com qualssevol altres consultes que puguis tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. T'informo que les dades que ens facilites estaran ubicades als servidors de CDMON (proveïdor de LA FARGA SHOPPING CENTRE, S.L.) dins de la UE.

Formulari de subscripció a continguts:

En aquest cas, demanem les següents dades personals: Nom, Email, per gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials, facilitades per l'usuari en realitzar la subscripció. Dins del web hi ha diversos formularis per activar la subscripció. Els butlletins electrònics o newsletter estan gestionats per Mailrelay. T'informo que les dades que ens facilites estaran ubicades als servidors de Mailrelay (proveïdor de LA FARGA SHOPPING CENTRE, S.L.) dins de la UE. Mailrelay està acollit a l'acord (RGPD), la informació del qual està disponible aqui.

Formulari d' inscripció tornejos esportius:

Demanem les següents dades personals: Nom, Email, Telèfon, Direcció, per sol·licitar algun dels serveis que centrolafarga.com posa a disposició dels seus usuaris. (Inscripció per participar en activitats esportives al centre comercial i realitzar els diferents grups de participació segons el reglament de la competició). La informació recaptada permetrà sol·licitar el servei corresponent per a una possible tramitació del mateix offline. Les sol·licituds seran respostes per correu electrònic o per telèfon. T'informo que les dades que ens facilites estaran ubicades als servidors de CDMON (proveïdor de LA FARGA SHOPPING CENTRE, S.L.) dins de la UE.

Formulari d' inscripció tallers infantils:

Demanem les següents dades personals: Nom, Email, Telèfon, per sol·licitar algun dels serveis que comenci a disposició dels seus usuaris. (Reserva de plaça per a tallers amb capacitat limitada i el seu ús per a la identificació offline dels participants) La informació recaptada permetrà sol·licitar el servei corresponent per a una possible tramitació del mateix offline. Les sol·licituds seran respostes per correu electrònic o per telèfon. T'informo que les dades que ens facilites estaran ubicades als servidors de CDMON (proveïdor de LA FARGA SHOPPING CENTRE, S.L.) dins de la UE.

Existeixen altres finalitats per la qual tractem les teves dades personals:

Per garantir el compliment de les condicions d' ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d'eines i algoritmes que ajuden aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
També es recullen altres dades no identificatives que s'obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen a l'ordinador de l'usuari quan navega en aquesta web que detallo en la política de cookies.
Per gestionar les xarxes socials. Centre Comercial La Farga pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de centrolafarga.com, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d' ús, polítiques de privacitat i normatives d' accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l' usuari de LA FARGA SHOPPING CENTRE, S.L.. Tractarà les seves dades amb les finalitats d' administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d' activitats, productes o serveis de Centre Comercial La Farga. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.
D'acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, LA FARGA SHOPPING CENTRE, S.L. (Centre Comercial La Farga) amb domicili a Av.Josep Tarradellas, s/n 08901 HOSPITALET DE LLOBREGAT serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris del web i subscriptors.
Centre Comercial La Farga, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l'usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Facebook ads

En centrolafarga.com utilitzem Facebook ads, la plataforma de publicitat de Facebook, que ens permet crear campanyes i anuncis. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:
Lloc
Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)
Interessos (activitats, aficions, etc.)
Les dades obtingudes a través de Facebook ads estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l'usuari deixa les seves dades en el formulari d'aquesta web per unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas s' utilitzarà la informació procedent de Facebook amb una finalitat diferent.

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.
Per contactar o realitzar comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.
L' oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li demana, sense que en cap cas la retirada d' aquest consentiment condicioni l' execució del contracte de subscripció.
Categoria de dades
Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.
No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre que es mantingui la relació contractual, no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat i no s'hagin d'eliminar per ser necessàries per al compliment d'una obligació legal o per a la formulació, exercici i defensa de reclamacions.

Si l'usuari revoca el seu consentiment o exercita els drets de cancel·lació o supressió, les seves dades personals es conservaran bloquejades a disposició de l'Administració de Justícia durant els terminis establerts legalment per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament dels mateixos.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Moltes eines que utilitzem per gestionar les teves dades són contractades per tercers.
Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l' activitat, centrolafarga.com, comparteix dades amb els prestadors següents sota les seves corresponents condicions de privacitat:
Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ("Google"). Google Analytics utilitza "cookies", que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar centrolafarga.com a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de centrolafarga.com (incloent-hi la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units.
Hosting: CDMON (10DENCEHISPAHARD, S.L.) amb domicili a Espanya. Més informació a: https://www.cdmon.com 10DENCEHISPAHARD, S.L. tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting a LA FARGA SHOPPING CENTRE, S.L.
Plataforma web: Automattic Inc., amb domicili als EUA. Més informació a: https://es.wordpress.com/ (Automattic Inc.). Automattic Inc. tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de plataforma web a LA FARGA SHOPPING CENTRE, S.L.
Email màrqueting: CPC Serveis Informàtics Aplicats a Noves Tecnologies S.L., amb domicili a Espanya. Més informació a: https://mailrelay.com/ (CPC Serveis Informàtics Aplicats a Noves Tecnologies S.L.). CPC Serveis Informàtics Aplicats a Noves Tecnologies S.L. tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis d'email màrqueting a LA FARGA SHOPPING CENTRE, S.L..

Navegació

En navegar per centrolafarga.com es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s'utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar l'usuari. Entre les dades no identificatives hi ha també les relacionades amb els teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d'anàlisi de tercers:
Google analytics
Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d'usuaris en el seu conjunt.

Secret i seguretat de les dades

centrolafarga.com es compromet en l' ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-les d' acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l' alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.
Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d'un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.
centrolafarga.com no pot garantir l' absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.
Pel que fa a la confidencialitat del processament, LA FARGA SHOPPING CENTRE, S.L. s'assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per Centre Comercial La Farga per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l'obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).
Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se Centre Comercial La Farga, haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l' Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho demani raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remites a centrolafarga.com exonerant a LA FARGA SHOPPING CENTRE, S.L. (Centre Comercial La Farga), de qualsevol responsabilitat al respecte.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l' exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de LA FARGA SHOPPING CENTRE, S.L. (Centre Comercial La Farga) en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a LA FARGA SHOPPING CENTRE, S.L. (Centre Comercial La Farga) en els termes establerts en aquesta Política per a l'exercici dels drets ARCO (drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició). Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

LA FARGA SHOPPING CENTRE, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, LA FARGA SHOPPING CENTRE, S.L. anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D'acord amb la LSSICE, centrolafarga.com no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis que hi ha hagut al web, l'usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.
D'acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, centrolafarga.com es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Aquesta política de privacitat estableix la forma en la qual es gestionaran les dades personals en aquesta web. És imprescindible que la llegiu i accepteu abans de seguir navegant.

Al lloc web Centrolafarga.com, la raó social de la qual és LA FARGA SHOPPING CENTRE, S.L. i el seu CIF: B59453456.

Entre els valors amb els que ens identifiquem està la transparència, amb la qual cosa desitgem que coneguis des de l'inici, què la privacitat de les teves dades és molt important per nosaltres. En aquesta declaració de privacitat s'expliquen quines dades personals recopilem dels nostres usuaris i com s'utilitzen. Et convidem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar-li les teves dades personals a la web. Els majors de tretze anys podran registrar-se a centrolafarga.com com usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

En el cas dels menors de tretze anys, es requereix el consentiment dels pares o tutors pel tractament de les seves dades personals.

En cap cas requerirà del menor d'edat dades relatives a la seva situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d'aquests.

Sí ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avís dels teus pares, no has de registrar-te com usuari ni utilitzar els formularis de contacte i/o subscripció.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

Ens hem esforçat per tal de crear un espai segur i confiable, per això volem compartir els nostres principis entorn la teva privacitat:

Mai sol·licitem informació personal llevat que realment sigui necessària per oferir-te els serveis que ens requereixis.

Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte pel compliment de la llei o en cas de la teva prèvia autorització.

Mai utilitzarem les teves dades personals amb una finalitat diferent a l'expressada en aquesta política de privacitat.

Es precís advertir que aquesta Política de Privacitat podria variar en funció de les exigències legislatives o d'autoregulació, pel què s'aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en el cas dels usuaris que decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

El Centre Comercial La Farga ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, conegut com el Reglamento de desarrollo de la LOPD. Acata també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Servicios a la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les teves dades personals

Identitat del Responsable: LA FARGA SHOPPING CENTRE, S.L.
Nom comercial: Centre Comercial La Farga
NIF/CIF: B59453456
Adreça: Av. Josep Tarradellas, s/n 08901 HOSPITALET DE LLOBREGAT
Correu electrònic: info@centrolafarga.com
Activitat: Centre Comercial

Inscrita al Registre Mercantil de Madrid, Tom 21594, Foli 116, Fulla M-384247.
A efectes del previst al Reglament General de Protecció de Dades citat anteriorment, les dades personals que ens enviïs a través dels formularis de la web, rebran el tractament de dades de "Usuaris de la web i subscriptors".
Pel tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives pel que fa la seguretat establides a la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la teva informació personal

Al tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis, per tal d'ajustar-los a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:
Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem del teu consentiment pel tractament de les teves dades personals per un o varis propòsits específics, dels quals t'informarem prèviament amb absoluta transparència.
Principi de minimització de dades: Només requerirem dades estrictament necessàries en relació als propòsits pels que els requerim. Els mínims possibles.
Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari pels fins del tractament, en funció a la finalitat, t'informarem del termini de conservació corresponent. En el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes per tal d'eliminar aquells registres inactius durant un període de temps considerable.
Principis d'Integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que garanteixi una seguretat adequada a les dades personals i es garanteixi la confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l'accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Com hem obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem al Centre Comercial La Farga, provenen de:
Formulari de contacte
Formulari de subscripció al butlletí
Inscripció a tallers infantils
Inscripció a activitats esportives
Cupons de participació a promocions del centre on l'usuari expressament ha sol·licitat que utilitzem les seves dades

Quins son els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació de què al Centre Comercial La Farga estem tractant dades que li relacionin, o no.
Les persones interessades tenen dret a:

  • Sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat/da.
  • Sol·licitar la seva rectificació o eliminació.
  • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
  • Oposar-se al tractament.
  • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Els interessats podran tenir accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries pels fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar una limitació del tractament de les seves dades, i per tant, només es conservaran per l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. LA FARGA SHOPPING CENTRE, S.L. deixarà de tractar les dades, llevat que, per motius legítims imperiosos, o per l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com a interessat, tens dret a rebre les dades personals que et concerneixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d'ús comú i en lectura mecànica, i transmetre'l a un altre responsable del tractament quan:

El tractament estigui basat en un consentiment.
Les dades hagin sigut facilitades per la persona interessada.
El tractament es faci a través de mitjans automatitzats.
Al exercir el teu dret a la portabilitat de dades, tindràs dret a que les dades personals es transmetin directament de responsable en responsable quan sigui tècnicament possible.
Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Española de Protecció de Dades, si es considera que el tractament de dades personals que li afecten infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Quan un usuari es connecta en aquesta web, per exemple, per enviar un correu al titular, subscriure-s'hi o realitzar alguna inscripció, està facilitant informació de caràcter personal de la qual, es responsable el Centre Comercial La Farga. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com pot ser la teva direcció, IP, nom, direcció física, direcció de correu electrònic, número de telèfon, entre d'altres dades. En el moment de facilitar aquesta informació, l'usuari dóna el seu consentiment per tal que la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada pel centrolafarga.com, només com es descriu a l'Avís Legal i a la present Política de Privacitat.
Al Centre Comercial La Farga, existeixen diferents sistemes de captura d'informació personal i es tracta aquesta informació facilitada per les persones interessades, amb una finalitat en concret per cada sistema de captura (formularis):

Formulari de contacte:

Sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email, per respondre als requeriments dels usuaris de centrolafarga.com. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per respondre a la teva sol·licitud i donar resposta als teus dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives al centre comercial, a la informació de la web, als serveis que s'ofereixen a través de la web, al tractament de les teves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualsevol altre consulta que puguis tenir i que no estigui subjecta a les condicions de contractació. T'informo que les dades que en facilitis estaran ubicades als servidors de CDMON (proveïdor de LA FARGA SHOPPING CENTRE, S.L.) dins de l'UE.

Formulari de subscripció a continguts:

En aquest cas, utilitzem les següents dades personals; Nom i Email, per gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials, facilitades anteriorment pels usuaris al realitzar la subscripció. Dins de la web existeixen varis formularis per activar la subscripció. Els butlletins electrònics o newsletter estàs gestionats per Mailrelay. T'informo que les dades que ens facilitis estaran ubicades als servidors de Mailrelay (proveïdor de LA FARGA SHOPPING CENTRE, S.L.) dins de l'UE. Mailrelay està acollida a l'acord (RGPD) la informació de la qual esta disponible aquí.

Formulari d'inscripció a tornejos esportius:

Sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email, Teléfon, Direcció, per sol·licitar algun dels serveis que centrolafarga.com posa a disposició dels seus usuaris. (Inscripció per participar en activitats esportives al centre comercial i realitzar els diferents grups de participació segons el reglament de la competició). La informació aconseguida permetrà sol·licitar el servei corresponent per una possible tramitació de l'offline. Les sol·licituds seran contestades per correu electrònic o por telèfon. T'informo que les dades que ens facilitis estaran ubicades als servidors de CDMON (proveïdor de LA FARGA SHOPPING CENTRE, S.L.) dins de l'UE.
Formulari d'inscripció a tallers infantils:
Sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email, Teléfon, per sol·licitar algun dels serveis que centrolafarga.com posa a disposició dels seus usuaris. (Reserva de la plaça pels tallers amb capacitat limitada i l'ús d'aquestes dades per la identificació offline dels participants). La informació aconseguida permetrà sol·licitar el servei corresponent per una possible tramitació del offline. Les sol·licituds seran contestades per correu electrònic o per telèfon. T'informo que les dades que ens facilitis estaran ubicades als servidors de CDMON (proveïdor de LA FARGA SHOPPING CENTRE, S.L.) dins de l'UE.

Existeixen altres finalitats per les que tractem les teves dades personals:

Per garantir el compliment de les condicions d'ús i la llei aplicable. Això es pot incloure al desenvolupament d'eines i algorismes que ajudin a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
També es recullen altres dades no identificades que s'obtenen a través d'algunes cookies que es descarreguen a l'ordinador de l'usuari quan navega en aquesta web, detallat a la política de cookies.
Per gestionar les xarxes socials. El Centre Comercial La Farga pot tenir presencia a les xarxes socials. El tractament de les dades de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials del centrolafarga.com, es regirà per aquest apartat a més de per les condicions d'ús, per les polítiques de privacitat i per les normatives d'accés, totes elles acceptades prèviament per l'usuari de LA FARGA SHOPPING CENTRE, S.L.
Es tractaran les seves dades amb la finalitat d'administrar correctament la seva presencia a la xarxa social, informant d'activitats, productes o serveis del Centre Comercial La Farga, així com per qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials ens permetin. En cap cas s'utilitzaran els perfils de seguidors a les xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.
D'acord amb allò establert al reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, LA FARGA SHOPPING CENTRE, S.L. (Centre Comercial La Farga) amb domicili a Av. Josep Tarradellas, s/n 08901 HOSPITALET DE LLOBREGAT, serà responsable del tractament de les dades corresponents als usuaris de la web i als subscriptors.
El Centre Comercial La Farga, no ven, lloga, ni cedeix, les dades de caràcter personal que puguin identificar a l'usuari, ni ho farà en un futur, a tercers sense el previ consentiment. Tanmateix, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, i en aquests cas, es requerirà el consentiment dels usuaris un cop informats de la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà dins dels més estrictes estàndards de seguretat.

Facebook ads

Al centrolafarga.com utilitzem Facebook ads, la plataforma de publicitat de Facebook, que ens permet crear campanyes i anuncis. Al generar un anunci, es pot segmentar el públic per:
Lloc
Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)
Interessos (activitats, aficions, etc.)
Les dades obtingudes a través de Facebook ads estan subjectes aquesta política de privacitat des del moment en que l'usuari deixa les seves dades al formulari d'aquesta web per unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas s'utilitzarà la informació procedent de Facebook amb una finalitat diferent.

Legitimació pel tractament de les teves dades

La base legal pel tractament de les seves dades es: el consentiment.
Per contactar o realitzar comentaris en aquesta web es requereix el consentiment d'aquesta política de privacitat.
L'oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que es sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment suposi una execució del contracte de subscripció.
Categoria de dades:
Les categories de les dades que es tracten són dades identificatives.
No es tracten categories de dades especialment protegides.

Quan temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual, no es sol·liciti la seva suspensió per part de l'interessat, i no calgui eliminar-les per necessitat a l'hora de complir una obligació legal o la formulació, exercici i defensa d'alguna reclamació.

Si l'usuari anul·la el seu consentiment o exercita els drets de cancel·lació o suspensió, les seves dades personals es conservaran bloquejades a disposició de l'Administració de Justícia durant els períodes establerts legalment per atendre a les possibles responsabilitats nascudes del tractament d'aquestes.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Moltes eines que utilitzem per gestionar les teves dades són contractades per tercers.
Per donar uns serveis estrictament necessaris pel desenvolupament de l'activitat, centrolafarga.com, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:
Google Analytics: un servei analític de web donat per Google, Inc., una companyia de Delaware, la oficina principal de la qual es troba a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ("Google"). Google Analytics utilitza "cookies", que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar al centrolafarga.com analitzar l'ús que fan els seus usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre aquest ús (incloent la teva direcció IP), serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors d'Estats Units.
Hosting: CDMON (10DENCEHISPAHARD, S.L.) amb domicili a España. Més informació a: https://www.cdmon.com. Aquesta empresa tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting a LA FARGA SHOPPING CENTRE, S.L.
Plataforma web: Automattic Inc., amb domicili a Estats Units. Més informació a: https://es.wordpress.com/ (Automattic Inc.). Aquesta empresa tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de plataforma web a LA FARGA SHOPPING CENTRE, S.L.
Email marketing: CPC Serveis Informàtics Aplicats a Noves Tecnologíes S.L., amb domicili a España. Més informació a: https://mailrelay.com/ (CPC Serveis Informàtics Aplicats a Noves Tecnologies S.L.). Aquesta empresa tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de email marketing a LA FARGA SHOPPING CENTRE, S.L.

Navegació

Al navegar per centrolafarga.com es poden recollir dades no identificables que poden incloure, direccions IP, ubicacions geogràfiques (aproximadament), un registre de com es realitzen els serveis i els llocs, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar a l'usuari. Entre aquestes dades no identificables estan també les relacionades amb els hàbits de navegació a través dels serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d'anàlisis a tercers:
Google Analytics
Utilitzem aquesta informació per analitzar les tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant d'un lloc, i per recopilar informació demogràfica sobre la nostre base d'usuaris en el seu conjunt.

Secret i Seguretat de les dades

Centrolafarga.com es compromet a l'ús i tractament de les dades, incloses les personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat, i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat d'aquest, així com a complir la seva obligació de guardar-les i adaptar tots els mitjans per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb l'establert a la norma vigent de protecció de dades.
Aquesta web inclou un certificat SSL, el qual és un protocol de seguretat que permet que les teves dades viatgin d'una forma íntegra i segura, és a dir, que la circulació de les dades entre un servidor i un usuari web, i la seva retroalimentació, sigui totalment xifrada o encriptada.
Centrolafarga.com no pot garantir l'absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant, la violació de les dades a través d'accessos fraudulents per part de tercers.
Amb respecte la confidencialitat del processament, LA FARGA SHOPPING CENTRE, S.L., s'assabentarà de que qualsevol persona estigui autoritzada pel Centre Comercial La Farga, per processar les dades del client (incloent el seu personal, col·laboradors i presentadors), estarà sota l'obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).
Quan es presenti algun incident de seguretat, en el moment que el Centre Comercial La Farga s'assabenti, haurà de notificar al Client sense demores indegudes i, haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l'incident de Seguretat en el moment que es conegui o en el moment que el Client ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com usuari, ets l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que dispensis a centrolafarga.com exonerant a LA FARGA SHOPPING CENTRE, S.L. (Centre Comercial La Farga), de qualsevol responsabilitat al respecte.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. Els usuaris accepten proporcionar informació completa i correcta als formularis de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L'usuari declara haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentin el tractament d'aquestes per part de LA FARGA SHOPPING CENTRE, S.L. (Centre Comercial La Farga), en la forma i amb la finalitat indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per la cessió de les dades dels interessats, es revocable en qualsevol moment, comunicant a LA FARGA SHOPPING CENTRE, S.L. (Centre Comercial La Farga) en els terminis establerts en aquesta Política, per l'exercici dels drets ARCO (drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició). Aquesta revocació, en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

LA FARGA SHOPPING CENTRE, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com, a pràctiques de l'industria. En aquestes situacions, LA FARGA SHOPPING CENTRE, S.L., anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una raonable antelació a la seva pràctica.

Correus comercials

D'acord amb l'LSSICE, centrolafarga.com no realitzarà pràctiques d'SPAM, pel què no enviarà correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis de la web, l'usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el butlletí, independentment de la informació comercial que es sol·liciti puntualment.
Conforme a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el centrolafarga.com es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.